Beleggen in het buitenland

Wie wil beginnen met beleggen heeft mogelijk het idee dat dit alleen in Nederland kan. Maar je kunt je horizon verbreden door in het buitenland te zoeken naar mogelijkheden. De AEX is niet de enige keuze voor beleggers. Je kunt ook bij de Dow Jones, Nikkei 225 en NASDAQ terecht. Zodoende kun je beleggen in grote buitenlandse successen, zoals Coca Cola, Microsoft, Google, Facebook en Apple. Lees er meer over in dit artikel.

Beleggen in het buitenland

Horizon verbreden met beleggen in het buitenland

Om in Nederlandse aandelen te beleggen is de keus voor de AEX de meest gebruikelijke. Aan de AEX staan de 25 grootste Nederlandse ondernemingen gevestigd waaronder, Royal Dutch Shell, ING, Ahold en Aegon. Wil je in het buitenland gaan beleggen dan kan je onder meer terecht bij de Dow Jones, Nikkei 225 Index en de NASDAQ. Door je horizon te verbreden en internationale beurzen te betreden krijg je toegang tot grote ondernemingen die wereldwijd opereren. Zo kan je kiezen om mee te liften op het succes van bijvoorbeeld, Apple, Coca Cola of Microsoft.

Spreiden van risico

Beleggen in het buitenland brengt vele voordelen met zich mee maar het belangrijkste is dat je door het beleggen in grote buitenlandse ondernemingen je belegbare vermogen spreidt. Spreiding van je belegbare vermogen biedt nooit garanties maar het verkleint het risico op verliezen. Als je bijvoorbeeld alleen in ondernemingen zou gaan beleggen die aan de AEX genoteerd staat is de kans op een waardedaling van je belegging groter omdat bij een koersval op de AEX je gehele vermogen mee naar beneden gaat. Door je geld te spreiden over verschillende beurzen en ondernemingen in het buitenland is dat risico minder.

Beleggen in specifieke markten en sectoren

Als je in een bepaalde sector wilt beleggen bijvoorbeeld in ondernemingen die hun specialisatie hebben in de technologie dan bieden de buitenlandse effectenbeurzen meer mogelijkheden dan alleen die in Nederland. De meest belangrijke ondernemingen die bepalend zijn voor de ontwikkelingen en groei in de technologische sector zijn onder meer gevestigd aan de Dow Jones. Veel beleggers hebben bijvoorbeeld meer vertrouwen in technologie dan in olie. Dan kan komen omdat wereldwijd de olieprijs al geruime tijd onder druk staat door innovatieve ontwikkelingen in de energiesector. Vooral de groeiende potentie van zonne-energie heeft een significant negatief effect op de koersen van ondernemingen die olie winnen en raffineren.

Transactiekosten bij het kopen van aandelen

In het buitenland beleggen kan je doen door het aankopen van aandelen van ondernemingen waar je een groot vertrouwen in hebt. Het nadeel van het kopen van aandelen kan zijn dat je voor jouw beschikbare belegbare vermogen slechts een bepaald aantal aandelen in bezit krijgt. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het kopen en verkopen van aandelen. Voor particuliere beleggers is het belangrijk om te weten dat deze kosten flink kunnen oplopen want als een aandeel minimaal in waarde is gestegen en ook de dividend uitkering is tegen gevallen dan loopje het risico dat je uiteindelijk geen winst hebt gemaakt maar juist verlies.

Beleggen met een hefboom constructie

Een manier om uit je belegbare vermogen een hoger rendement te halen dan uit bijvoorbeeld aandelen, is het beleggen in een zogeheten Contract of Difference (DFC) Met deze belegginstool lift je als het ware mee op het koersverloop van een aandeel maar je bent er geen eigenaar van. Een CFD broker koopt de aandelen voor jouw en jij betaalt hem hiervoor een marginale vergoeding. Een CFD werkt middels een hefboomconstructie waardoor je toegang krijgt tot een grotere portefeuille en dus kans maakt op een hogere winst.

Beleggen in goud of zilver, is dat winstgevend?

Wil je zeker zijn van je belegging? Dan is goud een mogelijkheid. De goudprijs is de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar gestegen. Dat maakt goud waardevast. Daarbij speelt schaarste een rol. Veel mensen willen goud kopen, maar er is steeds minder goud in omloop. Anderzijds zal de goudprijs, net als de zilverprijs, vroeg of laat zijn hoogtepunt bereiken. Met andere woorden, een terechte vraag: is beleggen in goud of zilver nog wel zo winstgevend?

Beleggen in goud en zilver

Goud als rekeneenheid

Wereldwijd is goud de meest verhandelde grondstof.  Het handelen in goud vindt al plaats sinds de hoogtijdagen van het Babylonische rijk, 1800 voor Christus. Goud werd door de Babyloniërs gebruikt als rekeneenheid, voor het bepalen van waarde van goederen. Omdat graan moeilijk te vervoeren was werden goud en zilver als eenheid gebruikt om de waarde van het graan te vertegenwoordigen. Eeuwen later werd deze methode opnieuw geïntroduceerd door de Amerikaanse overheid die hun dollar aan Goud koppelde met een prijs van 35 dollar per troy ounce oftwel 31 gram. Tijdens de Vietnam oorlog, toen Amerika om geld verlegen zat en papiergeld ging bijdrukken, werd de dollar weer losgekoppeld van goud.

Goud een veilige haven bij economische crises

Onder beleggers wordt goud gezien als veilige haven wanneer het economisch niet goed gaat. De laatste keer dat we de goudprijs exponentieel zagen stijgen was tijdens de financiële crisis van 2008. Beleggers verloren massaal het vertrouwen in de economie en in overheden en zochten hun toevlucht in het blinkende mineraal. Er waren zelfs financiële goeroes die voorspelden dat je het beste al je geld in goud kon stoppen omdat het wereldwijde monetaire systeem op wankelen stond waardoor grondstoffen als goud en zilver veiligheid en garantie zouden bieden.

Goud alleen rendabel bij juiste instap moment

Terugkijkend naar de koersschommelingen van goud dan is te zien dat het edelmetaal in economisch mindere tijden een goede belegging was. Maar het ligt er natuurlijk wel aan op welk moment jij je geld in goudstaven hebt gestoken. Beleggers die te lang hebben gewacht met het verkopen van hun aandelen en daardoor veel geld hebben verloren zijn hoogstwaarschijnlijk op een zeer hoge goudkoers ingestapt. Na de economische crisis is de goudprijs weer enigszins gedaald en op lagere niveaus blijven fluctueren.

Beleggen in zilver relatief veilig

Zilver wordt ook wel het jongere broertje of zusje van goud genoemd. Het is net als goud minder gevoelig voor economische ontwikkelingen en daardoor een veilige haven wanneer het economische even wat minder gaat. Maar echt veilig is zilver zeker niet. In 1980 stond de waarde van zilver op een recordhoogte van 49 dollar. De oorzaak van deze hoge prijs lag bij twee olie-broers uit Texas, de gebroeders Hunt, die in de loop der jaren ruim 100 miljoen troy ounce aan zilver hadden gekocht. Toen de prijs van zilver spontaan instortte  verloren de twee broers enkele miljarden dollars. Pas in 2011 was de zilverprijs weer net zo hoog als in 1980.

Goudwinning en oorlogen

Beleggen in goud of zilver kan je fysiek doen of op de beurs. De beurs is voor beleggers de meest voor de hand liggende optie. Als je wilt gaan beleggen in goud is het goed om op de hoogte te blijven van wereldwijde politieke ontwikkelingen. Een oorlog of een terroristische aanslag is veelal een trigger om de goudprijs te doen stijgen. Een ander aandachtspunt is de moeilijkheidsgraad van het winnen van goud, wat voornamelijk in het zuiden van Afrika gebeurd. Zodra er meldingen komen van moeilijkheden in de goudwinning zal de prijs sneller stijgen.

Duurzaam beleggen

Wie zich bezighoudt met beleggen, zal de term duurzaam beleggen misschien al eens zijn tegengekomen. Wat houdt duurzaam beleggen nu precies in? Wat is duurzaam beleggen precies en hoe zit het met rendement? Tijd dus om hier een artikel over te schrijven.

Duurzaam beleggen in cacao

Belastingvoordeel bij duurzaam beleggen

Het beleggen in ondernemingen die duurzame activiteiten ontplooien was nog niet zo lang geleden slechts een bijproduct in de beleggingsfondsen die banken aanboden aan hun klanten. Maar de laatste jaren is duurzaam beleggen steeds interessanter geworden. De exponentiële stijgingen in investeringen in onder meer de energiesector is daar een grote oorzaak van. Was beleggen in bijvoorbeeld, windparken of zonne-energievelden voornamelijk financieel aantrekkelijk door de belastingvoordelen die de investeringen met zich mee bracht, nu zijn deze vormen van hernieuwbare energie immens populair onder beleggers omdat de rendementen hoger uitvallen dan werd verwacht.

Dalende kosten en stijgende rendementen

Europa hanteert een offensief beleid op het gebied van duurzame energie. Vanuit de EU is een collectieve doelstelling neergelegd die onder meer moet resulteren in een totale energieconsumptie uit hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020. Daarnaast heeft ieder land binnen de EU haar eigen doelstellingen waarmee de duurzame sector een financieel aantrekkelijke beleggingsmarkt is geworden. Door de Amerikaanse zakenbank Citibank is uitgerekend dat door de verwachte groei,  de kostprijs voor duurzame energie zal dalen. Innovatieve ontwikkelingen zullen de kostprijs verder omlaag brengen wat de groei van hernieuwbare energiebronnen zal doen stijgen.

Miljarden aan investeringen in hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind energie, zonne-energie en energie uit biobrandstoffen maken een groei door die nog niet eerder is meegemaakt. We zitten wereldwijd collectief in een energie transitie. Een effect van de spectaculaire groei van duurzame energie is dat fossiele brandstoffen zoals, olie en gas, minder in trek zijn. Niet alleen in Europa en Amerika maar ook in landen als India en Marokko worden miljarden geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn landen die altijd afhankelijk waren van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Nu die afhankelijkheid dreigt weg te vallen, is de verwachting dat de vraag naar olie en gas structureel zal verlagen waardoor de prijs van fossiele brandstoffen sterk onder druk zal blijven.

Beleggen in duurzaam verbouwde koffie of cacao

Duurzaam beleggen kan onder meer door rechtstreeks te gaan beleggen in aandelen van ondernemingen die zeer actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Maar je kan ook kiezen om je belegbare vermogen te spreiden over verschillende fondsen. Denk aan duurzaam verbouwde cacao of koffie. Er zijn ook speciale groenfondsen die grote bospercelen en beschermde oerwoud gebieden in hun portefeuille hebben opgenomen. Door te beleggen in duurzame fondsen ondersteun je  ontwikkelingen die ten goed komen aan het milieu en leefklimaat in opkomende markten, en daarbuiten.