10 tips voor beginnende beleggers

Sparen is een manier om een appeltje voor de dorst te hebben en Nederlanders zijn van oudsher fanatieke spaarders. Maar met rentes die vaak niet hoger liggen dan 1% wordt sparen een stuk minder interessant. Beleggen is dan ook voor veel mensen het alternatief. Maar met beleggen heb je geen zekerheden en zijn er risico’s. Hier een tiental tips.

10 tips bij beleggen

Niet al je geld in aandelen

Het belangrijkste waar je aan moet denken als je gaat beleggen is dat je niet al je spaargeld in aandelen steekt. Beleggen is riskant en daarom beleg je alleen met geld dat je kan missen. Laat een (groot) deel van je spaartegoed op één of meerdere spaarrekeningen staan.

In verschillende mandjes

Omdat beleggen risico’s met zich meebrengt, je kan geld verliezen of in het ergste geval zelfs kwijtraken, is het aan te raden om het geld dat je wilt beleggen zoveel mogelijk te spreiden over verschillende aandelen. Door in meerdere mandjes te beleggen spreidt je het risico.

Goud is niet altijd veilig

Bij een langdurige negatieve stemming op de beurs, of in geval van een serieuze financiële crisis als die van 2008, rennen beleggers massaal naar goud om hun tegoeden veilig te stellen. Wees er alert op dat bij een terugkerende positieve beursstemming die goudprijs ook weer snel kan dalen.

Verleden biedt geen garantie

Aandelen die jaar op jaar goed presteren en structureel hoge rendementen uitkeren doen het goed bij beleggers. Het is echter de vraag of die resultaten ook in de toekomst zullen worden behaald want enige onrust in de markt kan de waarde van het aandeel zomaar onderuit halen. Staar dan ook niet blind op behaalde resultaten.

Stop emotie weg

Als je ziet dat jouw beleggingen in waarde dalen wil je misschien de aandelen snel  verkopen omdat je geen verlies wilt lopen. Niet doen. De daling kan een momentopname zijn, het aandeel zou spoedig weer in waarde kunnen stijgen. Daarnaast brengt het verkopen transactiekosten met zich mee.

Risicoprofiel maken

Bepaal voor jezelf waarom je gaat beleggen. Als je bijvoorbeeld gaat beleggen omdat je over 5 jaar een andere auto wilt kopen dan kan je daar je (risico)profiel op zetten. Een behoedzaam profiel heeft dan de voorkeur.

Bescherm koersval met putopties

Je kan je belegging in aandelen veilig stellen tegen dalende koersen. Met putopties stel je een ondergrens en als die grens is bereikt dan worden je aandelen automatisch verkocht. Met putopties is het mogelijk om je inleg te beschermen tegen een koersval.

Kiezen voor zekerheid

Garanties met beleggen heb je niet. Als je toch zo min mogelijk risico wilt lopen dan is de optie om te beleggen in obligaties het overwegen waard. Vooral staatsobligaties uitgegeven door politiek stabiele landen hebben hierbij de voorkeur.

Hypes en bubbles

Soms wordt de beursgang van een bedrijf door de media dusdanig geprezen dat beleggers collectief geloven dat het aandeel op koter termijn sterk in waarde zal toenemen. Dat kan zijn, maar garanties zijn er niet. Vaak bleek het omgekeerde het geval. Houdt het hoofd koel.

Dividenduitkering

Ondernemingen die hun winsten herinvesteren omdat zij in een groei fase verkeren zullen minimaal tot geen dividend uitkeren. Beleg je op basis van dividend uitkeringen dan kan je deze ondernemingen beter negeren.