Duurzaam beleggen

Wie zich bezighoudt met beleggen, zal de term duurzaam beleggen misschien al eens zijn tegengekomen. Wat houdt duurzaam beleggen nu precies in? Wat is duurzaam beleggen precies en hoe zit het met rendement? Tijd dus om hier een artikel over te schrijven.

Duurzaam beleggen in cacao

Belastingvoordeel bij duurzaam beleggen

Het beleggen in ondernemingen die duurzame activiteiten ontplooien was nog niet zo lang geleden slechts een bijproduct in de beleggingsfondsen die banken aanboden aan hun klanten. Maar de laatste jaren is duurzaam beleggen steeds interessanter geworden. De exponentiële stijgingen in investeringen in onder meer de energiesector is daar een grote oorzaak van. Was beleggen in bijvoorbeeld, windparken of zonne-energievelden voornamelijk financieel aantrekkelijk door de belastingvoordelen die de investeringen met zich mee bracht, nu zijn deze vormen van hernieuwbare energie immens populair onder beleggers omdat de rendementen hoger uitvallen dan werd verwacht.

Dalende kosten en stijgende rendementen

Europa hanteert een offensief beleid op het gebied van duurzame energie. Vanuit de EU is een collectieve doelstelling neergelegd die onder meer moet resulteren in een totale energieconsumptie uit hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020. Daarnaast heeft ieder land binnen de EU haar eigen doelstellingen waarmee de duurzame sector een financieel aantrekkelijke beleggingsmarkt is geworden. Door de Amerikaanse zakenbank Citibank is uitgerekend dat door de verwachte groei,  de kostprijs voor duurzame energie zal dalen. Innovatieve ontwikkelingen zullen de kostprijs verder omlaag brengen wat de groei van hernieuwbare energiebronnen zal doen stijgen.

Miljarden aan investeringen in hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind energie, zonne-energie en energie uit biobrandstoffen maken een groei door die nog niet eerder is meegemaakt. We zitten wereldwijd collectief in een energie transitie. Een effect van de spectaculaire groei van duurzame energie is dat fossiele brandstoffen zoals, olie en gas, minder in trek zijn. Niet alleen in Europa en Amerika maar ook in landen als India en Marokko worden miljarden geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn landen die altijd afhankelijk waren van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Nu die afhankelijkheid dreigt weg te vallen, is de verwachting dat de vraag naar olie en gas structureel zal verlagen waardoor de prijs van fossiele brandstoffen sterk onder druk zal blijven.

Beleggen in duurzaam verbouwde koffie of cacao

Duurzaam beleggen kan onder meer door rechtstreeks te gaan beleggen in aandelen van ondernemingen die zeer actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Maar je kan ook kiezen om je belegbare vermogen te spreiden over verschillende fondsen. Denk aan duurzaam verbouwde cacao of koffie. Er zijn ook speciale groenfondsen die grote bospercelen en beschermde oerwoud gebieden in hun portefeuille hebben opgenomen. Door te beleggen in duurzame fondsen ondersteun je  ontwikkelingen die ten goed komen aan het milieu en leefklimaat in opkomende markten, en daarbuiten.